SQL ORACLE

Alias-uri


×

Exercitii ALIAS

Afisate data curenta

Afisati data curenta folosind tabela dual punand un alias coloanei sysdate.

Select sysdate data_curenta from dual;

Suma a doua numere

Afisati suma numerelor 10 si 12 folosind tabelul dual.

Select 1+4 suma_numerelor from dual;

Afisare text

Afisati textul "Hello world!" folosind tabelul dual.

Select 'Hello world!' as " Mesaj bun venit" from dual;