SQL ORACLE

Left join


×

Exercitii Left join

Afisate date Studenti + Profesori

Afisati datele din tabelele Studenti si Profesori folosind LEFT JOIN astfel incat sa se afiseze toate datele din tabelul Profesori.

Select s.*,p.* from Studenti s,Profesori p where p.id_profesor=s.id_profesor(+);

Afisate date Profesori + Studenti

Afisati datele din tabelele Studenti si Profesori folosind LEFT JOIN.

Select * from studenti s left outer join profesori p on (s.id_profesor=p.id_profesor);

Afisate date Studenti + Materii

Afisati datele din tabelele Studenti si Materii folosind LEFT JOIN.

Select * from studenti s left join materii m on (s.id_materie=m.id_materie);